Vikar for administrasjonssjefen i sumarferien

Administrasjonssjef Elin Fjeldberg har ferie 03.08. - 19.08.2020. Trond Byre-Haakensen fungerar for administrasjonssjefen i denne perioda.