WINTID:

Overføring av feriedagar frå 2018 til 2019 må gjerast manuelt og vil bli gjort så snart som mogleg.