Norges nasjonalparklandsbyar

Nasjonalparklandsby-konseptet utviklas no på fem tettstader rundt om i Noreg, og er eit pilotprosjekt koordinert gjennom Direktoratet for Naturforvaltning ut 2013. Dei fem nasjonalparklandsbyane som har fått statusen (Lom, Geilo, Nordslett, Vingelen og Jondal) er sers ulike når det gjeld karakteristikk og geografisk plassering, men alle har fokus på berekraftig utvikling knytt til nærliggande nasjonalparkar. Godt vertskap for tilrettelagte opplevingar av kultur- og naturarv er felles mål i alle nasjonalparklandsbyane, og i tillegg skal nasjonalparklandsbyane vere miljøbevisste, tilby god og riktig informasjon om nasjonalparkande lett tilgjengeleg og ha eit variert tilbod knytt til overnatting, servering og aktivtitar i kvar landsby.

Geilo nasjonalparklandsby

Ved foten av majestetiske Hallingskarvet nasjonalpark og som porten til Hardangervidda nasjonalpark, Nord-Europas største høyfjellsplatå, ligger fjellbygda Geilo, 800 m.o.h. Geilo er et kjent vintersportssted og kan om vinteren også by på blant annet isfiske, hundekjøring og trugeturer. Om sommeren er uendelige muligheter til sykkel-, og vandreturer og arrangerte aktiviteter. En rekke overnattingsmuligheter og tilgjengelig høyfjellnatur ønsker gjester velkommen hele året.

Jondal nasjonalparklandby

Jondal er kommunesenteret i Jondal kommune. Her vert lokale verdiar knytt saman med natur, kultur og reiselivsnæring. Fjorden, fjellet og fonna vert bunde saman til ei heilheitleg oppleving gjennom geografi og tilkomst. Her finst is og bre, stein og fjell, fossar og fjord kombinert med estetikk, handverk og næringsutvikling. Arkitekturen er også særeigen med kvite sveitsarhus og helletak.

Storslett nasjonalparklandsby

Storslett Nasjonalparklandsby gir deg det du trenger for å overvinne og oppleve barsk nordnorsk natur. Naturen omkring landsbyen byr på et mangfold av naturtyper; fra sjø til vidder, sommer som vinter, med midnattsol, polarnatt og nordlys. Storslett er innfallsport til opplevelser i Reisa nasjonalpark, langs det vernede, lakserike vassdraget Reisaelva. Landsbyen tilbyr også lokal mat i særklasse, kultur, kulturminner og krigshistorie fra et unikt område med sterke historier.

 

Lom nasjonalparklandsby

Lom er omkransa av tre nasjonalparkar. Her finn du alt frå ein verdsberømt bakar og stavkyrkje til klimapark, klatrepark og eit stort nettverk av turstigar. Lom ligg langs ein av hovudfartsårene frå aust til vest og er ein naturleg stoppestad på reisa. Ta deg god tid til å utforske kultur og tradisjonar kombinert med moderne attraksjonar og aktivitetar.

Vingelen nasjonalparklandsby

Vingelen ligger 700 meter over havet og er naturlig innfallsport til Forollhogna Nasjonalpark. Her finner du over 800 hus som er satt opp før år 1900. Nord-Europas største villreinbukker beiter i fjellsidene og i dalene mot fjellet drives det fortsatt aktivt seterbruk. Landskapet i Vingelen skiller seg ut fra resten av landskapet i Nord-Østerdalen med sine frodige utmarksbeiter og bjørkeskog.