Frå Tronoberget mot Lomseggen

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2017. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2017, der du finn statusen for alle tiltaka. Sluttrapporten tek for seg tiltak frå både 2016, 2017 og tiltak knytt til prosjektet "implementering av den nye merkevara for Norges nasjonalparker", der Lom har vore ein av pilotane.

Lom nasjonalparklandsby har fått ca. 73 000 i tilskot i  til ulike tiltak i 2017.
Tiltaksplanen har vorte utarbeidd av landsbykoordinator, i samarbeid med Landsbyrådet i Lom.

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2016, der du finn statusen for alle tiltaka.

I vedlegga under kan du lese den nasjonale tiltaksplanen for 2014 (som er felles for dei fem nasjonalparklandsbyane i Noreg) og den lokale tiltaksplanen for Lom.
Her finn du også sluttrapporten for alle nasjonalparklandsbyane.

I 2013 er det løyva 3 570 000 til dei fem landsbyane frå Direktoratet for naturforvaltning, som ein del av verdiskapningsprogrammet for naturarven.
Sjå tiltaksplanen og rapport i vedlegga under

Utsikt frå Smithbue - Egil Olav Nyrnes

Tiltaksplanen for 2012 er basert på kommunikasjonsstrategien og dei satsingsfelta som er føreslått der. Det er naturleg å jobbe vidare med ein del av tiltaka frå 2012 i 2013, da desse tiltaksplanane er knytta saman. Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg foreløpig regnskapsoversikt for 2012

Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg regnskapsoversikt for 2011

Vedlagt ligg tiltaksplan og status på tiltak i 2010