Kva har skjedd i Lom nasjonalparklandsby i 2019? Det kan du finne ut her! (PDF, 2 MB)

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2018, samt sluttrapport der du finn statusen for alle tiltaka.  

Tiltaksplanen har vorte utarbeidd av landsbykoordinator, i samarbeid med Landsbyrådet i Lom.

Her finn du den vedtatte tiltaksplanen og sluttrapporten for Lom nasjonalparklandsby 2017.

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2016, der du finn statusen for alle tiltaka.

I vedlegga under kan du lese den nasjonale tiltaksplanen for 2014 (som er felles for dei fem nasjonalparklandsbyane i Noreg) og den lokale tiltaksplanen for Lom.
Her finn du også sluttrapporten for alle nasjonalparklandsbyane.

I 2013 er det løyva 3 570 000 til dei fem landsbyane frå Direktoratet for naturforvaltning, som ein del av verdiskapningsprogrammet for naturarven.
Sjå tiltaksplanen og rapport i vedlegga under

Tiltaksplanen for 2012 er basert på kommunikasjonsstrategien og dei satsingsfelta som er føreslått der. Det er naturleg å jobbe vidare med ein del av tiltaka frå 2012 i 2013, da desse tiltaksplanane er knytta saman. Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg foreløpig regnskapsoversikt for 2012

Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg regnskapsoversikt for 2011

Vedlagt ligg tiltaksplan og status på tiltak i 2010