Tiltaksplan og rapport 2016

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2016, der du finn statusen for alle tiltaka.

Lom nasjonalparklandsby har fått kr. 170 000 i tilskot i  til ulike tiltak, i tillegg til kr. 182 000 til implementering av ny merkevarestrategi.
I vedlegga kan du sjå kva som er planlagt av tiltak i 2016-2017. Tiltaksplanen har vore utarbeidd av koordinator med innspel frå Landsbyrådet, og deretter vedtatt politisk i formannskapet våren 2016.

Ta gjerne kontakt med landsbykoordinator og næringssjef Åshild M. Amundsen (ashild.amundsen@lom.kommune.no) dersom du har innspel eller ynskjer å bli involert.
Leiar av Landsbyrådet i 2016 er Anne Silje Berg, som jobbar på Norsk Fjellmuseum. Ho kan du kontakte på e-post: annesilje@norskfjellsenter.no

 

Kontakt

Rønnaug Nyrnes
Næringssjef
Mobil 482 59 772

Rønnaug Nyrnes er vikar for Åshild M Amundsen i 2019