Tiltaksplan og rapport for 2012

Tiltaksplanen for 2012 er basert på kommunikasjonsstrategien og dei satsingsfelta som er føreslått der. Det er naturleg å jobbe vidare med ein del av tiltaka frå 2012 i 2013, da desse tiltaksplanane er knytta saman. Vedlagt ligg tiltaksplanen og status på dei tiltaka som er fullført / starta opp. Her ligg òg foreløpig regnskapsoversikt for 2012

Kontakt

Rønnaug Nyrnes
Næringssjef
Mobil 482 59 772

Rønnaug Nyrnes er vikar for Åshild M Amundsen i 2019