Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby 2017

Nydeleg utsikt frå Tronoberget mot Lomseggen! - Klikk for stort bildeNydeleg utsikt frå Tronoberget mot Lomseggen! Live A. Sulheim

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2017. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2017, der du finn statusen for alle tiltaka. Sluttrapporten tek for seg tiltak frå både 2016, 2017 og tiltak knytt til prosjektet "implementering av den nye merkevara for Norges nasjonalparker", der Lom har vore ein av pilotane.

Lom nasjonalparklandsby har fått ca. 73 000 i tilskot i  til ulike tiltak i 2017.
Tiltaksplanen har vorte utarbeidd av landsbykoordinator, i samarbeid med Landsbyrådet i Lom.

Ta gjerne kontakt med landsbykoordinator/næringssjef dersom du har spørsmål.

 

Kontakt

Rønnaug Nyrnes
Næringssjef
Mobil 482 59 772

Rønnaug Nyrnes er vikar for Åshild M Amundsen i 2019