Arbeid i Lom?

Kommunen er den største arbeidsgjevaren i Lom, mens jordbruk, reiseliv, handel, bygg og anlegg gjev arbeid til mange. Det er også ein del stillingar innan industri, privat tenesteyting og teknologi. 

Dersom du er på jakt etter arbeid i Lom, så er www.nav.no ein naturleg plass å leite.
Men mange stillingar blir aldri lyst ut via nav, og derfor har regionen eit felles stillingsslepp i februar / mars kvart år, der vi samlar ledige stillingar frå heile regionen. Denne oversikt kan du finne på www.komtiloss.no 
I 2021 vart det utlyst så mange som 350 ledige stillingar for Nord-Gudbrandsdalen, så det kan vere verdt å ta ein titt. 

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537