Helse og velferd

Helse og velferd i Lom kommune består av: 

  • legeteneste
  • legevakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule
  • svangerskapsomsorg/jordmor  
  • jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • fysioterapi- og ergoterapitenester
  • psykisk helseteneste (felles med Skjåk)
  • interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå).

Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Leiarar helse og velferd
Kommunalsjef helse og velferd Synne Skogsrud
Vakanse i stilling som tenesteleiar fram til 1.1.2021.
Konstituert leiar for legetenesta Signe Lyngved
Kommuneoverlege Gro Nørstebø Moshagen
Leiande helsesjukepleiar Liv Marie Øyjordet
Leiar psykisk helseteneste Håvard Svestad
Konstituert leiande fysioterapeut Sivert Jonassen
Leiande jordmor Ellen Olasveen
Kommune psykolog Ivar Morten Gjellesvik

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og omsorg
Mobil 996 29 016