Helse og velferd

Helse og velferd i Lom kommune består av: 

  • legeteneste
  • legevakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule
  • svangerskapsomsorg/jordmor  
  • jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • fysioterapi- og ergoterapitenester (felles med Skjåk)
  • psykisk helseteneste (felles med Skjåk)
  • interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå).

Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og omsorg
Mobil 996 29 016
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar helse og velferd
Telefon 916 86 342
Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747
Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Håvard Åmot Svestad
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk
Mobil 481 49 062
Ivar Morten Gjellesvik
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå
Telefon 481 65 518