Helse og velferd

Helse og velferd i Lom kommune består av: 

  • legeteneste
  • legevakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule (felles med Skjåk)
  • svangerskapsomsorg/jordmor  
  • jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • fysioterapi- og ergoterapitenester (felles med Skjåk)
  • psykisk helseteneste (felles med Skjåk)
  • interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå).

Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Håvard Åmot Svestad
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk
Mobil 481 49 062
Ivar Morten Gjellesvik
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå
Telefon 481 65 518
Aud Kvamme
Tenesteleiar helse og velferd
Mobil 900 89 160