Helse og velferd

Helse og velferd i Lom kommune består av: 

  • legeteneste
  • legevakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule (felles med Skjåk)
  • svangerskapsomsorg/jordmor  
  • jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta)
  • fysioterapi- og ergoterapitenester (felles med Skjåk)
  • psykisk helseteneste (felles med Skjåk)
  • interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå).

Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Kontakt

Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Håvard Åmot Svestad
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk
Mobil 481 49 062
Ivar Morten Gjellesvik
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå
Telefon 481 65 518
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Telefon 916 86 342

Tonje er konstituert inn som tenesteleiar i pleie og omsorg i perioden 01.04.-31.12.2023.