Kultur, friviljugheit og informasjon

Dette tenesteområdet omfattar: 

  • Informasjon
    • Informasjonskonsulenten har det operative ansvaret for informasjonsarbeidet i kommunen, og skal sørge for oppdatert, god og lett tilgjengeleg informasjon for deg som innbyggjar.
  • Friviljugheit
  • Utgard fleirbrukshus
  • Lom folkebibliotek

Les meir om dette tenesteområdet. 

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318
Rita Mundal
Leiar Lom og Skjåk folkebibliotek
Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549