Ansattoversikt


Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef og landsbykoordinator 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Åshild Myhre Amundsen
Tilsynsleiar byggesak 913 46 044
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø 905 83 658
Reinhaldar
Byggesakshandsamar 900 15 146

Tilgjengeleg på telefon: Måndag, tysdag, torsdag og fredag
Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Reinhaldar
Byggesaksbehandlar og GIS-konsulent 482 57 651
Reinhaldar
Vaktmeister 482 52 031
Reinhaldar
Leiande reinhaldar 990 85 697
Reinhaldar
Reinhaldar
Tenesteleiar kommunal eigedom 470 24 500
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellsvegen 6.

Reinhaldar
Fagleiar kommunalteknikk 951 31 854
Leiande vaktmeister 476 72 675
Vaktmester
Planleggjar 473 33 678
Reinhaldar
61 21 73 00
Fagkonsulent 917 32 976
Vaktmester
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218
Avdelingsingeniør 979 89 359
Reinhaldar