Servicetorg, informasjon, kultur

Dette tenesteområdet omfattar:

  • servicetorg
  • Lom folkebibliotek
  • Utgard fleirbrukshus
  • kulturforvaltning
  • informasjon

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling, kultur og fellestenester
Mobil 934 29 318