Støttefunksjonen

Støttefunksjonen er "navet" i Lom kommune. Dette området yter tenester til dei andre områda i kommunen, så vel som tenester til innbyggjarar. 

Personal og organisasjon

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Personalarbeid inkl. overordna HMS, kvalitetsstyring og prosjektarbeid

 

Økonomi

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Koordinering av budsjettarbeidet for Lom kommune
 • Rekneskapsrapportering, inkl. rapportering til KOSTRA, Skatteetaten og andre offentlige organ.
 • Rekneskap for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral, Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar og 8 legat/stiftingar.
 • Fakturering av krav frå Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Scanning, registrering og fordeling av inngåande fakturaer
 • Kredittarbeid - innfordring av krav frå kommunen.
 • Lønsarbeid for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Rapportering av løn til Skatteetaten, NAV og forsikringsselskap.
 • eHandel og regionale innkjøp.

IKT

 Arbeidsoppgaver for IKT-avdelinga:               

 • Strategiarbeid
 • Support og støtte i IKT – spørsmål
 • IKT – budsjett
 • Innkjøp av IKT – utstyr

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Anniken Stee
Konsulent løn (i permisjon)
Mobil 481 65 538
Trude Slettom
Konsulent økonomi
Mobil 481 65 536
Britt Helen Skoglund
Konsulent økonomi (i permisjon)
Mobil 481 65 535

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00