Aktivitetsven for demente

Aktivitetsven for demente er eit tilbod for personar med demens. Ein aktivitetsven er ein friviljug, som gjer aktivitetar med ein som har demens. Med ein aktivitetsven kan demenssjuke få moglegheit til å fortsetja sine vanlege aktivitetar. 

Du treng berre å gjera noko du likar i lag med ein som har demens. Målet er å vera med på at personar med demens kan få fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen. Aktivitetsven er utvikla av nasjonalforeningen for folkehelsen, som arbeidsgruppa samarbeider med. Arbeidsgruppa består av: 

  • Stine Sva
  • Tove Husom
  • Rannveig Kveom
  • Anne Kveen