Legeteneste

Lom legekontor har tre fastlegar. Det er i tillegg ein turnuskandidat og helsepersonell. Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din faste lege.

I koronatid må du ringe legekontoret dersom du skal bestille legetime.  

Skal du sjekke eit prøvesvar, fornye resepten din eller sjekke korleis det gjekk med koronatesten din? Da kan du nytte deg av Helsenorge.no. Korleis du gjer det trinn for trinn kan du sjå i artikkelen om Helsenorge.no

Merk at du må ha fastlege for å kunne gjennomføre ein e-konsultasjon. 

Legeoversikt

 Gro Nørstebø Moshagen 
Kommuneoverlege og smittevernlege

Kontortid: måndag, tysdag, annakvar onsdag, torsdag og fredag

Merete Byre-Haakensen 

Kontordag måndag, onsdag og torsdag. Tilsynslege ved Lom helseheim tysdag og fredag. Fri kvar 3.torsdag. 

Astrid Sulheim

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og fredag.

Turnuslege

Kontordag måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag.

 

Legevakt utanom kontortid

Tlf 116 117 Legevakta er lokalisert til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, Selsvegen 20, Otta.  Kvardag: 16.00 - 08.00. Helg/heilag dag: heile døgnet. Ved livstruande tilstander: kontakt AMK 113

 

Opningstider

Opningstid skranke:

08.00 - 11.30 12.00 - 15.30

Telefontid for resepsjonen:

08.00 - 11.30 (måndagar frå kl 09.00)

12.30 - 15.00

 

Telefon dagtid: 61 21 72 00
Telefon legevakt: 116 117

Beredskapstelefon i samband med
covid-19: 481 65 519