Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialisthelsetenesta

Pakkeforløpa har som mål å bidra til at pasienten får gode, koordinerte og samanhengande tenester. Pakkeforløpa vi bli implementerte trinnvis.

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

  • Pakkeforløpskoordinator i Lom og Skjåk: Håvard Åmot Svestad, leiar psykisk helseteneste, tlf. 48149062
  • Pakkeforløpskoordinator i Lom for barn og unge: Liv Marie Øyjordet, leiande helsesjukepleiar, tlf. 97667747