Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialisthelsetenesta

Pakkeforløpa har som mål å bidra til at pasienten får gode, koordinerte og samanhengande tenester. Pakkeforløpa vi bli implementerte trinnvis. Les meir om pakkeforløp på helsenorge.no

  • Pakkeforløpskoordinator i Lom og Skjåk: Håvard Åmot Svestad, leiar psykisk helseteneste
  • Pakkeforløpskoordinator i Lom for barn og unge: Liv Marie Øyjordet, leiande helsesjukepleiar

Kontakt

Håvard Åmot Svestad
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk
Mobil 481 49 062
Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747