Flyktningetenesta

Lom kommune har inngått avtale om tenestekjøp av flyktningeteneste frå Skjåk kommune, frå og med 01.03.2021. Dette er førebels gjeldande fram til 31.08.2021. 

Kontaktinformasjon til flyktningkonsulent i Lom og Skjåk:

Marie Jeanette Helgesen 
Mobil: 930 960 56
Telefon: 61 21 70 00
E-post: mjh@skjaak.kommune.no

Tenesta koordinerer busetting og gjennomfører introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og førebu flyktningane for deltaking i yrkeslivet.