Framtidig bu- og tenestetilbod pleie og omsorg

Lom kommune ynskjer å skape samfunnsmessige føresetnader for ei god helse på like vilkår for heile befolkninga. I dette ligg å kunne tilby trygge og forsvarlege pleie- og omsorgstenester som både er økonomisk berekraftige og i samsvar med krav i lov og forskrift. For å nå dette målet, har vi oppretta prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod pleie og omsorg.

Les meir om prosjektet.