Framtidig bu- og tenestetilbod pleie og omsorg

 

Klikk for stort bildeLom kommune ynskjer å skape samfunnsmessige føresetnader for ei god helse på like vilkår for heile befolkninga. I dette ligg å kunne tilby trygge og forsvarlege pleie- og omsorgstenester som både er økonomisk berekraftige og i samsvar med krav i lov og forskrift. For å nå dette målet, har vi oppretta prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod pleie og omsorg.

Les meir om prosjektet.

 31.05.2021 hadde styringsgruppa i prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod pleie og omsorg møte, og vidare finn du ei lita oppdatering på prosjektet.