Organisering

Vidare kan du lese korleis prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod i Lom kommune er organisert. 

Prosjektleiar

Thomas Rannstad Haugen/Ingrid Husom

Styringsgruppe

 • Administrasjonssjef, Elin Fjeldberg
 • Kommunalsjef helse, Synne Skogsrud
 • Kommunalsjef oppvekst, Herdis Kvamme Repp
 • Kommunalsjef samfunnsutvikling, kultur og fellestenester, Trond Byre-Haakensen
 • Tenesteleiar pleie og omsorg, Elin Jeanette Ulen
 • Hovudtillitsvald Norsk sjukepleiarforbund, Hilde Vikan
 • Hovudverneombod Pleie og omsorg, Anne Eiesar
 • (Informasjonskonsulent, Rønnaug Nyrnes)

Referansegruppe

 • Råd for personar med nedsett funksjonsevne
 • Eldrerådet
 • Levekårsutvalet

Kontakt

Ingrid Husom
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod
Mobil 416 83 761