Kontakt

Elin Jeanette Ulen
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod
Telefon 61 21 72 25

Elin er prosjektleiar for framtidig bu- og tenestetilbod frå 01.04.-31.12.2023.