Ordning for hovudmessene

Vedtak om lokal grunnordning i kyrkjelydane i Lom

Messe for Bøverdalen, Garmo og Lom.

SAMLING

 • Klokkeslag
 • Velkomen
 • 3 klokkeslag
 • Preludium (prosesjon)
 • Inngangssalme (kyrkjelyden står)
 • Inngangsord (v/presten, f.eks I namnet åt den treeininge Gud.... Lat oss be)
 • Samlingsbøn
 • Kyrie
 • Gloria
 • Dåp (dåpsfamiliar les gjerne tekst)


ORDET

 • Tekstlesing
 • Salme/Bibelsk salme
 • Evangelietekst (kyrkjelyden sit)
 • L: Lat oss høyra Herresn ord.
 • A: Gud vere lova, halleluja, halleluja, halleluja.
 • Preike
 • Dagens bøn
 • Truvedkjenning her (når det ikkje er dåp)


FORBØN

 • Syndsvedkjenning
 • Bøn i 4 himmelretningar
 • A: Herre høyr vår bøn
 • Ljostenning (i Bøverdalen)
 • Takkoffer/gåve (anten rundt altaret eller i benkjene)
   

NATTVERD

 • Intinksjon m/avlette og vin (av og til rundt altaret)

 

SENDELSE

 • Salme (kyrkjelyden står)
 • Velsingning
 • L: Lat oss prisa Herren.
 • A: Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
 • L: Herren velsingne deg....
 • Klokkeslag
 • Kunngjeringar
 • Utsending
 • Postludium