Billedbokhylla

 

Billedbokhylla - gamle billedbokskattar på nett. 
Mange gode billedbøker blir gamle og utslitt og forsvinn frå både bibliotek og bokhandlar. Nå er ein del av desse bokskattane vorte tilgjengelege via internett.