Sommerles 2019

SommerlesSommerles er i gang! Registrer deg og bli med på den største og kulaste lesekampanjen i landet! Ungar frå 1. til 7. klasse kan bli med. Les så mykje du orkar, samstundes som du samler XP (poeng), troféar og premiar. Stikk innom biblioteket, få tips og lån med deg bøker, hent kodeord og premiar. Hugs å registrere alt du les - kvar einaste side tel! Det er inga konkurranse ungane i mellom. Alle som deltek blir litt flinkare til å lesa, og kanskje finn du bøker du likar kjempegodt og blir ein storlesar i løpet av sommaren. God lesesommar!