Tenester

Utlån

Alle kan fritt låne bøker og andre medium som biblioteket stiller til disposisjon. Vi kan også bestille bøker, artiklar og andre medium frå andre bibliotek.

Studentar

Studentar, kursdeltakarar og vaksne som er i ein opplæringssituasjon kan nytte seg av tilboda i biblioteket. Vi kan skaffe bøker, artiklar og evt. andre medium. Pensumlitteratur der heile eller store delar av boka er pensum, må studentar i utgangspunktet skaffe sjølve. Vi tilbyr enkel opplæring i søk i eiga samling og i eksterne kjelder som t.d. Oria. Vi har eit studierom med 2 PCar som kan nyttast også utanom opningstida til biblioteket (vi låner ut nøkkel mot depositum). Skrivar for publikumsmaskinene er tilgjengeleg kun i opningstida.

All litteratur vi låner inn er gratis for lånaren. Depositum kr 200,- for utlån av nøkkel til bruk av studierommet. Eksamensavvikling og utlån/utleige av videokonferanseutstyr skjer etter avtale med vidaregåande skule.

Kontakt

Lom folkebibliotek
Mobil 477 11 809

Bloggen vår: Tre vise kvinner