Vil du vera Lomsvenn?

Du kan hjelpe flyktningar til å bli kjent i Lom, byggje nettverk, og få gode opplevingar saman med andre lomverar. Bli kjent med nye mennesker frå ulik kulturell bakgrunn.

Kva er ein lomsvenn?

Friviljuge som ynskjer å bli kjent med nye innbyggjarar, melder seg som ”Lomsvenn” på Friviljugsentralen.

 • Du vil bli kopla saman med ein einsleg eller ein familie.

 • Det blir lagt vekt på felles interesser og livssituasjon.

  Eksempel på ting å gjere saman:
  • gå på fritidsaktivitetar
  • sjå ein fotballkamp
  • lære å lage mat frå den andre sitt land • syne turområder i nærmiljøet osv.

  Det er behov for vaksne i ulike aldersgrupper og livssituasjonar. Tre punkt ca. to gongar pr. månad. 

 

Tips til deg som er lomsvenn

 • Snakk om kva forventninga de har til kvarandre, og kva de ynskjer å gjere saman. Det er lov å setje grenser for kva du kan bidra med.

 • I eire kulturar er synet på tid og avtaler annleis enn i Noreg. Det kan vere lurt å ha klare avtalar og forsikre seg om at begge partar har forstått kor og når aktiviteten skal vera.

 • Ordninga er 100 % friviljug, og kvar enkelt dekkjer eigne utgiftar. Det er positivt å gjere ting saman som kostar minst mogleg.

• Spør om det skal takas spesielle omsyn i høve til mat (nokon et t.d. ikkje svinekjøtt).

• Dersom det oppstår misforståingar eller utfordringar som er vanskelige å løyse, tar de kontakt med Friviljugsentralen.

Lykke til! 

Kontakt

Ola Ø Rossehaug
Leiar Lom friviljugsentral
Mobil 958 36 826

 Nettstad: lom.frivilligsentral.no

Facebook: facbook.com/lomfriviljugsentral