Ynskjer du å få eit større nettverk i Lom? Da inviterer vi til "Bli kjent treff" og omvising i Lom sentrum 10. november! Sjå påmeldingsinformasjon nederst i artikkelen.  

Lom kommune skal årleg rullere gjennomføringsplanen (handlingsplanen) for nærings- og tilflyttingsarbeidet i Lom kommune. Det er viktig for oss å få innspel frå dykk i næringslivet før denne rulleringa.
Har du innspel så ta gjerne kontakt med næringssjef på mail ashild.amundsen@lom.kommune.no eller på telefon
975 22 977. 
Frist for innspel 15.11.2021. 

Les om frukostmøte, fellessamling, tilskotsordningar og mykje meir i det ferskaste nyheitsbrevet til næringslivet i Lom og omegn! Les nyheitsbrevet her:

For fyrste gong på mange år er Lom kommune i gong med å evaluere næringsarbeidet sitt.
Resultata vil bli presentert for politisk nivå og vil bli brukt i revidering av dagens arbeidsform og framtidige strategidokument. 
Vi håper at du som bedriftseigar i Lom vil hjelpe oss på vegen!
Landbruket vil få tilsendt ei tilsvarande undersøking i løpet av hausten.

Trykk her for å gjennomføre undersøkinga: 
Undersøkinga er heilt anonym, og tek ca. 5 - 15 minutt å fylle ut.  

Takk for hjelpa!

Mvh Lom kommune ved næringssjef Åshild M.Amundsen, administrasjonssjef Elin Fjeldberg og ordførar Bjarne E. Holø

Her kan du lese "nytt til næringslivet", med desse sakane: 

NB: Retningslinjene for tildeling blir ikkje endeleg vedtatt før i formannskapet 31. august, men under ser du saka slik den er lagt fram frå administrasjonen. 
Søknadsskjemaet på www.regionalforvaltning.no opnar 31. august.

Les det nyaste nyheitsbrevet her, med informasjon om ny kommunal kompensasjonsordning, omstillingsmidlar til reiselivet, bedriftsbesøk og små glimt frå bedrifter i Lom. God sumar!

 

Da har Lom kommune fått tildelt nesten 1,4 millionar i nye kommunale kompensasjonsmidlar til lokalt næringsliv.

Lom har fått tildelt totalt kr. 677 000 i lokal kompensasjonsmidlar. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, og som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.
Det er også mogleg å gi tilskot til fellestiltak i reiselivet. 

Retningslinjene vart vedtatt i formannskapet den 20. april, og søknadsskjema er no opna. 
Søknadsfristen er 20. mai (forlenga frå 15. mai pga. langhelg). 

 

 

Årets stillingsslepp hadde rekordmange ledige stillingar, heile 350 stillingar fordelt på heile Nord-Gudbrandsdalen. 
Rundt halvparten av dei ledige stillingane er sumarjobbar, mens ca. 90 er faste heiltidsstillingar. 

Heile oversikta finn på https://www.komtiloss.no/stillingssleppet , saman med anna nyttig informasjon om regionen vår.