Avløysing ferie og fritid

Husdyrbrukarar kan innanfor visse rammer få refundert utgifter til leige av arbeidskraft. Målet er at dei skal kunne få ordna ferie- og fritidstilhøve og avlasting i onner osv.

Målgruppe for tenesta

Gardbrukarar

Slik får du tenesta

Søknad om produksjonstilskott, søknadsfrist 20. januar.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 20. januar.