2. mai 2019 oppdaterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tala for varehandelen, og Lom veks jamnt og trutt. Også i 2018 auka det, og samanlikna med andre kommuner i Nord-Gudbrandsdalen ligg Lom på topp på omsetning per innbyggjar. 

Bilde frå haustflaumen i Lom

Mange i Ottadalen har behov for handverkstenester etter storflaumen i oktober, og mange er allereie i gong med oppryddinga. 
Næringssjefane i Ottadalen ynskjer å minne om at det er mange flinke, lokale bedrifter som kan nyttast i oppryddingsarbeidet. Dette krev gjerne ei bevisst handling frå den som er ramma, sidan mange forsikringsselskap nyttar bedrifter frå sentrale strøk. 


 

Blir du med på årets siste næringspub? Eller ynskjer du ein speed-date med Innovasjon Norge? 

Sjekk ut nyheitsbrevet med stort og smått frå Lom og omegn!

Legg merke til datoen 11. desember 2018. Da blir det gjennomført eit samla slepp av alle ledige stillingar i Nord-Gudbrandsdalen! Har du ei ledig stilling som du ynskjer å få marknadsført? Gå inn på stilling.komtiloss.no for å registrere din stilling.

Telenor har no gitt beskjed om at breibandsutbygginga i Bøverdalen er estimert ferdigstilt i midten av november.
Gode nyheiter for alle som ser fram til å få fiber i heimen! 

Bli med Monsen minutt for minutt i Jotunheimen! Starten går frå Bøverton onsdag den 18. juli. Om kvelden er det innspeling av NRK Sommeråpent på Sognefjellshytta. Vel møtt!

Vil du lære meir om anbod? Sjekk ut det siste nyheitsbrevet før sumaren! Her kan du lese om næringspub 30. august, parkeringsplassar i sentrum, 33 millionar til breiband, ny møteplass i Skjåk, utstillingsopning og mykje meir! 

Ynskjer du å levere dine tenester til det offentlege, men kvir deg for å levere anbod? Du er ikkje aleine!
Den fyrste næringspuben denne hausten vil gi deg betre innsikt i regelverket for offentlege innkjøp, samt konkrete råd for korleis bedrifta di kan forbetre stillinga i ei anbodskonkurranse.

Har du høyrt om «GDPR-trollet»? Snart blir dei nye personvernreglane innført, og mange er spente på kva dette vil bety for si bedrift. . Derfor inviterer vi no til næringspub med utgangspunkt i dei tre P’ane: Pub, Pizza og Personvern, for å gi DEG ei innføring – primært i personvern. 

 

Her kjem ei lita statusoppdatering pr. 14 mai!