Vedlagt ligg eit brev frå politiet som kan vere særleg aktuelt for butikkar, apotek og bankar. 
Det dreier seg om innføringa av ny ID-kort i Norge, som skal kunne brukast som identifikasjon. 

Heile brevet kan du lese her.  (PDF, 689 kB)

I januar vart det sendt ut ei spørjeundersøking til alle produsentane i Lom, angåande eit nytt slakteri på Otta. No kan du sjå svara som kom inn i artikkelen under. 

Når det gjeld framdrifta i den kommunale saksbehandlinga, så skal Gudbrandsdal Slakteri inn i kommunestyret den 9. februar og halde ei orientering. D
Deretter kjem sannsynlegvis saka om kommunal støtte til å bygging av eit industri/slaktebygg opp til behandling den 9.mars. 

I Norge har vi haugevis med støtteordningar, og mange har søknadsfrist i starten av året. Vi har gjort sorteringsjobben for deg, og samla ei oversikt over aktuelle ordningar i dette nyheitsbrevet. 

Her vil du finne relevante offentlege dokument, webinar etc., slik at du kan sette deg inn i planane om det nye slakteriet på Otta (Gudbrandsdal Slakteri AS). 

Tiltaka gjeld i fyrste omgang fram til 18. januar. Les om dei nye tiltaka her og sjå ei oversikt frå folkehelseinstituttet knytt til smittevern i ulike yrkesgrupper:

Her kjem glimt frå det spesielle året 2020, med fokus på næringslivet i Lom :-) 

Sjå julehelsinga her: 

I 2019 / 2020 fekk Lom nasjonalparklandsby kr. 30 000 til gjennomføring av eit moglegeheitsstudium for Lom nasjonalparklandsby. Målet med tiltaket var å gjere Lom nasjonalparklandsby meir tilgjengeleg for både lokalbefolkning og tilreisande i tråd med FNs berekraftsmål.

NYHEITSBREVET KAN DU LESE HER:  

Fyll opp hodet før helga med nyttig informasjon om handelshelg, spennande kurstilbod i desember, Lom si behandling av det nye industribygget på Sel, fjellbanken si støtte til det nye eldhuset, 300 millionar i omstillingsmidlar til reiselivet og mykje meir

Har du ein god ide som treng kapital?

Da kan vi kanskje hjelpe deg. Lom kommune har vorte kontakta av ein næringsaktørar som ynskjer å gå inn med privat kapital i ei startfase, for å bidra til auka sysselsetting og verdiskaping i Ottadalen. Målet er å finne fram til ein eller fleire forretningsidear som har eksportpotensial, primært innanfor teknologi. Entreprenørbransjen, lett industri og foredling av naturressurser kan også vere aktuelt, men som sagt - marknaden må vere nasjonal eller internasjonalt, mens arbeidsplassane og verdiskaping skal skje i Ottadalen.

I "Nytt til næringslivet" frå 14.november kan du lese om webinar for trygg julehandel, webinar om Gudbrandsdal slakteri, ein fersk rapport om næringslivet si betydning for levande lokalsamfunn og nye tilskotsmidlar frå Innovasjon Norge. 

Heile nyheitsbrevet finn du her: