Les om fiberutbygging, frukostmøte, grønn framtid, ID-kontroll, gardsgründer og mykje anna i årets andre nyheitsbrev. 

Klikk på lenka for å kome til nyheitsbrevet. 

Telenor skal totalt bygge ut fiber til rundt 1000 husstandar og bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen, inklusiv Bøverdalen. 
Det blir eit informasjonsmøte om dette den 14. mars kl. 19.30 på Bøverdalen Vandrerhjem. 
 

Per Tore Berg har pr. 22. januar 2018 levert inn eit innspel til kommuneplanen sin arealdel. Det er mange som er interessert i dei nye planane, og derfor får du her ei samla oversikt over saksgangen så langt. Du kan elles følge med på Lom næringsforum. 

Er du gira på betre breibandsdekning? Måndag 19. februar blir det arrangert to møte om dugnadsfiber saman med Eidsiva og private initiativtakarar.  Sjekk ut om dette er aktuelt for deg!

2018 er i gong for fullt, og det er på høg tid med eit nytt nyheitsbrev!

Er du på leiting etter ein plass å bu i Lom, eller har du ein plass til sals eller utleige?  
 
Lom kommune har ei oversikt over ledige bustadar til sals og leige i Lom. Dokumentet er "levande", og vil bli oppdatert fortløpande. Sjå oversikt over ledige bustadar.