Gjennomføringsplan på nærings- og tilflyttingsarbeid

Lom kommune har ingen eigen næringsplan, men vi har ein samfunnsplan som legg føringane for kva kommunen skal satse på innan næringsutvikling. Denne planen er på veg til å bli revidert, men det kjem vi attende til. Basert på den nåverande samfunnsdelen vart det nyleg vedtatt ein gjennomføringsplan innanfor nærings- og tilflyttingsarbeidet, som legg føringar for korleis administrasjonen skal jobbe på dette feltet i 2021.

Heile saksutgreiinga kan du lese her. (DOCX, 118 kB)

Ein kortfatta presentasjon frå næringssjefen kan du lese her (PDF, 8 MB)(presentert for samfunnsutvalet, formannskapet og kommunestyret).