Salsløyve

Kommunen kan gje løyve til sal av alkohol gruppe 1 (øl) innafor fylgjande salstider

 

Kvardagar kl. 08.00 - 20.00
Dagar før søn- og heilagdagar kl. 08.00 - 18.00

Søknadsskjema

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef
Mobil 934 29 318