Skjenkeløyve for eitt enkelt høve

Skal du arrangere festival, konsert eller anna klart avgrensa arrangement som er ope for publikum og servere alkoholhaldig drikk, må du søkje kommunen om skjenkeløyve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkohol innafor fylgjande skjenketider

 

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

 

Søknadsskjema

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef
Mobil 934 29 318