Skiltvedtekter

Skilt over 0,5 m2 må ha godkjenning frå kommunen, noko som krev ei byggeløyve med nabovarsling.
 
Her finn du skjema som kan nyttast i den prosessen: 
Sjå etter:

- Skjemaet 5153 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett)
- Skjema 5154, 5155, og 5156 om nabvarsling 

Ta kontakt med byggesaksbehandler dersom du har spørsmål. 
 
Eit nytt reglement har vore ute på høyring, men dette reglementet vil ikkje bli endeleg vedtatt før kommunedelplanen for Fossbergom er ferdigstilt. 

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6