Gudbrandsdalen Industrinettverk

Gudbrandsdalen Industrinettverk vart etablert 8.3.2011 og har som føremål å "styrke lønnsomhet gjennom samarbeid om felles utfordringer"

Totalt har industrinetteverket 835 tilsette i 23 bedrifter, med ei omsetning på 1,842 milliarder kroner.
Nettverket har satt fokus på fire område:

1. Forbetringsarbeid
2. Sjukefravær
3. Tilskotsordninger
4. Næringspolitikk og rammevilkår

Ynskjer du å vite meir eller bli medlem? Sjå meir på heimesida http://gudbrandsdalindustrinettverk.no/