Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har ulike tilbod til bedrifter i Lom og Nord-Gudbrandsdalen, m.a. tilskot og lån til gode forretningsidear.

 

Innovasjon Norge er eit statleg norsk særlovselskap stifta 19. desember 2003. Føremålet med selskapet har vore å auke innovasjonen i næringslivet over heile landet, bidra til å distriktsutvikling, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Nærings- og fiskeridepartementet eig 51 prosent, og fylkeskommunane eig 49 prosent av Innovasjon Norge.
Selskapet er representert i over tretti land globalt, og har i tillegg ulike kontor rundt om i Norge.

Dei tilsette frå Innovasjon Norge i Oppland sitt på Lillehammer. 
Dei er samlokalisert med Hamar i det som blir kalla Innovasjon Norge Innlandet. 
Les meir om Innovasjon Norge her.