Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

Næringsforeninga er open for alle bransjar i Nord-Gudbrandsdalen, og medlemsmassa er spreidd utover heile Nord-Gudbrandsdalen. Dei arrangerer kurs og aktivitetar, i tillegg til å hjelpe bedrifter med oppstart, vidareutvikling eller med å finne samarbeidspartnare. Høyres dette ut som noko for deg, bli medlem i dag!

Ny dagleg leiar


Trygve Groven (34) er nyleg ansatt som ny dagleg leiar i Nord-Gudbrandsdalen Næringsforening og startar opp etter sommarferien. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og kjem frå stillinga som økonomisjef i Gudbrandsdal Energi as.

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, kontakt styreleiar Anita Koot på telefon 99 00 96 53 eller e-post post@ngnf.no, eventuelt sjå heimesida Nord-Gudbrandsdal Næringsforening