Norsk Fjellsenter

Norsk Fjellsenter er besøkssenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen nasjonalpark.

Nåverande arbeids- og fagmiljø er Norsk Fjellmuseum/besøkssenter, Klimapark 2469, SNO, Lom fjellstyre, Gudbrandsdalsmusea AS, Athene prosjektledelse, Naturopplevingar AS, Ernst & Young. Nasjonalparkforvaltar for Jotunheimen og Reinheimen sitt også her.

Heimeside: norskfjellsenter.no