Oppland fylkeskommune

Fylkeskommunen har ei rolle som regional utviklingsaktør.

Prosjekt knytt til nærings- og samfunnsutvikling kan få tilskot gjennom ulike støtteordningar i fylkeskommunen.

Døme på tilskotsordningar: 

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine midlar til distrikts- og regionalpolitikk.
  • Omstillingsmidlar
  • Næringsutviklingsmidlar.
  • Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.
  • Spillemiddelordningen for idrettsanlegg.
  • Grøne midlar

Les meir om Oppland fylkeskommune her.

Kontakt

Rønnaug Nyrnes
Næringssjef
Mobil 482 59 772

Rønnaug Nyrnes er vikar for Åshild M Amundsen i 2019