Visit Jotunheimen AS

Visit Jotunheimen AS er destinasjonsselskapet der majoriteten av bedriftene i Lom er medlem.

Vi driv på heilårsbasis med marknadsføring av Jotunheimen og bygdene våre på den norske marknaden og i utlandet. Tilrettelegg og utarbeider brosjyrar, webløysingar og anna informasjonsmateriell. Målet er å få fleire tilreisande til området og skape verdiar for næringslivet og da spesielt innan reiselivet. 

Visit Jotunheimen på nett finn du på www.visitjotunheimen.com