Melding om endringar

Har du serverings-, sals- eller skjenkeløyve og gjer endringar i drifta, pliktar du å melde frå til kommunen innan 30 dagar.

Kommunen kan anten godkjenne endringane, eller krevje at du søkjer om nytt løyve.
Dersom du lar vere å melde frå eller melder frå for seint, kan du misse løyvet.

Gå til skjema for melding av endringar.