Lom vilt- og innlandsfiskenemnd

No er Lom vilt- og innlandsfiskenemnd på Lom kommune si nettside!

Her vil det kome informasjon om fellingsstatistikk på elg, hjort og rådyr samt anna informasjon som kan vere til nytte og glede for jegarar og andre interesserte. Fylg med!

Satsar for fellingsavgift 2019 Med heimel i “Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavift for elg og hjort” blir fellingsavgiftene for elg og hjort i Lom kommune auka til gjeldande maksimalsatsar
Satsar for fellingsavgift 2019
Dyr Sats .
Elg, vaksne dyr (11⁄2 år og eldre) 535
Elg, kalv 315
Hjort, vakse dyr (11⁄2 år og eldre) 400
Hjort, kalv 240

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Hovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.

Markert nedgang i elgavskytinga i Lom, nytt rekordår for hjortejakta

Nytt rekordår for elgjakta-nedgang i hjorteavskytinga

Kontakt

Eilev Hellekveen
Fagarbeidar
Mobil 997 12 939