Gateljos

Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018. Dette arbeidet er no i ferdigstilt! Prosjektet blir vidareført på øvrige anlegg i 2019.