Gateljos

Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018. Dette arbeidet er no i gang!

Eit oversyn over gateljosa som blir bytt:

Felles for alle tiltaksområda/vegar er nye energivenlege ljoskjelder

Tiltaksområde/veg – eksisterande anlegg 2018

Loar, gangveg mellom Lom ungdomsskule og Rv.15

Knut Hamsuns veg

Torestuguvegen

Kollavegen – kryss Rv.15 til Kolbottvegen

Øvre Ulstad

Nedre Ulstad

Skap Sveadalsvegen

Frisvoldskogen

Leirmo

Andvordsjordet

Skap Kroken – Delutskifting av armaturar HQL 16 stk

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6