Gateljos

Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018. Dette arbeidet er no i ferdigstilt! Prosjektet blir vidareført på øvrige anlegg i 2019.


 

Kontakt

Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6