Infoland

Infoland® er ein formidlingskanal som gjev enkel tilgang til:

  • Eigedomsregisteret EDR
  • Informasjon frå kommunar, bustadbyggjelag, m. v.
  • Detaljerte kartdata, eigedomsprofilar m. v.

Kva for produkt leverer Lom kommune?

Produktoversikt for Lom kommune finn du ved å gå inn på produktsøk, eiget menyval til venstre eller søkefelt i toppen. Der vel du fanen “Søk eiendom”, fulgt av underfanen “Eiendom”. Skriv inn kommunenamn eller nummer (0514) og trykk på knappen “Vis produkter”. Produktoversikt visast på skjermen.

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling, kultur og fellestenester
Mobil 934 29 318