Vedteke Samfunnsdel til kommuneplan for Lom kommune

Som ansvarleg myndigheit har Kommunestyret  27. oktober 2016, vedteke samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune. 

Formålet med samfunnsdelen  er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gjev retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218
Øyvind Pedersen
Planleggjar
Mobil 473 33 678

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00