Kommunedelplan

Lom kommune har i dag to kommunedelplanar: 

 

Planen for Nordsetrene er etter kvart meint å inngå i kommuneplanen for heile kommunen (unntatt Fossbergom).