Forslag til planstrategi 2020-2023 for Lom kommune

Øyvind Pedersen Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 for Lom kommune er utlagt til høyring med frist 30. oktober 2020. 

Lom formannskap (planutval) behandla forslag til kommunal planstrategi i møte 22.09.2020, og vedtok å legge planstrategien ut på høyring med frist 30 dagar. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for kommunale planar som skal reviderast i perioden.

Synspunkt og merknadar sendast Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom eller på e-post til post@lom.kommune.no

Dokumenta omfattar forslaget til planstrategi, planoversikt, saksprotokoll  og framdriftsplan.

  1. Planstrategi (PDF, 212 kB)
  2. Planoversikt (PDF, 66 kB)
  3. Saksprotokoll formannskap 22.09.2020 (PDF, 335 kB)
  4. Framdriftsplan (PDF, 362 kB)