Høyring: Endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd set fram forslag om reduksjon av minstearealet for hjort frå 3.000 til 2.000 dekar.

Bilde av elgar ved Åsjå - Klikk for stort bilde Livø Blakar

Forslaget er lagt ut til høyring til 05.03.2018 – høyringsbrevet finn du nedanfor: 

 

Uttaler kan sendast til Lom kommune - e-post: post@lom.kommune.no
Kontakt Sander Sælthun på sander.saelthun@lom.kommune.no / 47463218 dersom du har spørsmål.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218