Trafikksikringsutval

Trafikksikringsutvalet skal oppdatere og revidere trafikksikringsplan som skal leggjast fram til godkjenning. Trafikksikringsutvalet har òg ansvar for å søke om årlege tilskot frå Statens vegvesen.

Utvalet skal vere samansett av:

  • Ordførar.
  • Ein representant frå Helsesektoren.
  • Ein representant frå MTN.
  • Ein representant frå Oppvekstsektoren.
  • Ein representant frå politiet v/Lensmannen i Lom.

 

Administrasjonssjefen utnemner sekretær for utvalet.

 

Trafikksikringsplan (PDF, 2 MB)

 

Møter – referat