Renovasjon fritidshus/hytter/sætrer

Containarar til fritidshus, hytter og sætrar - Klikk for stort bilde

Utplasserte containarar til bruk for restavfall frå hytter, fritidseigedomar og sætrer.

Conteinere for fritidshus, hytter og sætrer.

Lom kommune har investert i nye og meir eigna conteinere som returpunkt for restavfall frå fritidshus, hytter og sætrer.

 

Gebyr for fritidshus, hytte og sætrer finn du her

For å finne kvar du som hytteeigar kan levere ulike typer avfall, sjå informasjon nederst på denne sida korleis du finn returpunkta ved å bruke Sortere.no.

Bilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus: illustrerande hand som syner korleis ein skal kasta søppelet sitt - Klikk for stort bildeBilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus - Klikk for stort bilde